fbpx

Skänk en gåva

Akillesjouren är en ideell verksamhet och är alltid i behov av bidrag och sponsorer.

Om du vill skänka ett bidrag kan du göra det genom att swisha oss en frivillig summa.

Om din myndighet vill skänka ett bidrag kan ni göra det på följande swishnummer:

1230870527

Företag eller privatpersoner som vill skicka ett bidrag kan göra det på följande nummer:

1233554227

Alla bdrag är lika viktiga oavsett storlek.

Facebook Messenger Customer Chat

Styrelsemöte 2019-12-28

Styrelsemöte Akillesjouren 2019-12-28

Närvarande vid mötet:
Pascal Hartorp ordf
Lars Börjesson revisor
Nasih Oweis Kassör
Mikael Karlsson IT-ansvarig
Frånvarande:
David Larsson Sekr
Andreas Einarsson Ledamot
*Mötets öppnande och genomgång av dagordningen.
* Dagordningen fastställs
* Val av ordförande för mötet: Pascal
* Val av sekreterare för mötet: Lars
* 1) Lokalfrågan. Pascal kommer att ringa kommunen för att se om det finns någon lokal tillgänglig som vi kan låna vid klientmöten eller mindre träffar

*2) Föreläsningar och utbildningar: Pascal ska hålla koll på utbildningar och föreläsningar som socialstyrelsen bl.a. kommer att hålla i. Så att Akillesjouren kan visa upp sig i dessa sammanhang.

*3) Tröjor, broschyrer och andra trycksaker: Beslut togs i att det ska tryckas T-shirts till medlemmarna. Även sweatshirts till styrelsen. Förslag på trycket var, Akillesjouren Nordöstra Skåne över ryggen och loggan på vänster bröst. Offerter tas in från olika ställen, men allt ska vara klart till årsmötet. Även broschyrer, visitkort och en eventuell vimpel ska betalas av de medel vi har fått. Sponsring av dessa saker ses som en ren bonus.

*4) Nya medlemmar: I dagsläget består Akillesjouren Nordöstra Skåne av 6 st styrelsemedlemmar och 1 st stödmedlem. På hemsida och fb-sida finns det möjlighet att gå in som aktiv eller passiv medlem. Beslut togs om att aktiva och stödmedlemmar ska få en T-shirt med tryck, samt bli inbjudna till möten som inte bara inbegriper styrelsen.

*5) Söka projektbidrag: Pascal ska ta kontakt med Akillesförbundet för att se om vi kan samarbeta om att söka diverse projektbidrag.

*6) Tågkort : Kontroll hur vi ska kunna resa runt i Skåne på olika evenemang, typ föreläsningar och utbildningar, på ett billigt och miljövänligt sätt.

*7) Dokumentär: Sedan tidigare har en dokumentärfilmare hört av sig för att göra en dokumentär om vår verksamhet. Från första kontakten till att komma till ett eventuellt skyddat boende. Pascal håller kontakten med nämnda filmare.

*8) Likarättsdagarna i Malmö: Frågan kom upp om vi skulle ta kontakt med arrangörerna av evenemanget för att visa upp den foto-utställning som Akillesförbundet har. Lars kollar upp med arrangörerna om detta kan vara möjligt. Detta går av stapeln 6-7/5 2020.

*9) Noréns föreningslokal på Fredentorpsgatan 4: Pascal undersöker om lokalen finns att hyra hos Noréns.

*10) Medlemsavgift för Akillesjouren och även Akillesförbundet: Ska betalas in för 2020. Pascal kollar upp med förbundet vad vi medlemmar ska betala. Info kommer i messenger gruppen.

*11) Årsmöte: Årsmöte kommer att hållas den 15/2 2020 kl 15 i Hyresgästföreningens lokal på Fredentorpsgatan 12. Även stödmedlemmen är inbjuden att delta. Mat och dryck kommer att inhandlas till årsmötet. Pascal är sammankallande och ordnar med dagordning för mötet.

*12) Sponsorer: Diskussion om hur vi ska kunna få sponsorer till vår verksamhet. När vi väl har fått våra enhetliga tröjor samt trycksaker, blir det lättare att få med sig sponsorer, var den allmänna uppfattningen.

*13) Jourtelefonen: Vikten av att se till att kontantkortet blir laddat diskuterades. Vi kan inte riskera att numret försvinner. Pascal håller i att ladda kontantkortet med jämna mellanrum.

*14) Information till polis o.d: Kontakt ska återigen tas med polismyndigheten för att ge information om Akillesjouren. Pascal håller i kontakten.

*15) Information till politiska partier: Det är nu bara M och KD som inte har träffat Akillesjouren. Möte med dessa bör ske så fort som möjligt. Pascal kontaktar berörda partier.

*16) Möte med Akillesförbundet: För att reda ut vad som ligger på jourer och vad som ligger på riksförbundet, bör ett möte bestämmas. Pascal kontaktar ordförande Sören på riksförbundet för detta.

*17) Kommunalt bidrag 2020: Arbetet för att lämna in kommande års bidragsförfrågan bör startas omgående.

Mötet avslutas

Väl mött på årsmötet
Sekreterare för mötet
LarS

Logga in

Bli medlem

Akillesjouren är beroende av sina medlemmar och medlemsavgiften som det genererar för att kunna bedriva sin verksamhet.

Om du vill bli en aktiv medlem kan du bli det genoam att swisha medlemsavgiften på 200:- och 140:- om du vill bli en passiv medlem dvs en stödmedlem.

Numret du skall swisha till är: 1232204063.

Alla medlemsintäkter gör skillnad i arbetet vi bedriver.

Vi på Facebook

reCAPTCHA demo: Simple page